Cực chẳng đã, HLV Hữu Thắng phải gạch tên Tuấn Anh