Cua-rơ bị "ăn đấm" khi đang trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp

VĐV xe đạp bị ăn đấm ngay trong lúc phỏng vấn truyền hình trực tiếp
VĐV xe đạp bị ăn đấm ngay trong lúc phỏng vấn truyền hình trực tiếp
VĐV xe đạp bị ăn đấm ngay trong lúc phỏng vấn truyền hình trực tiếp
Lên top