Cử tạ Olympic: Hoàng Thị Duyên cán đích ở vị trí thứ 5

Hoàng Thị Duyên cán đích ở ví trí thứ 5 chung cuộc tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Hoàng Thị Duyên cán đích ở ví trí thứ 5 chung cuộc tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Hoàng Thị Duyên cán đích ở ví trí thứ 5 chung cuộc tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top