Cử tạ, môn thế mạnh của thể thao Việt Nam có thể bị loại khỏi Olympic 2024

Cử tạ là một trong những môn thể thao có vấn nạn doping diễn ra nghiêm trọng nhất. Ảnh: AFP.
Cử tạ là một trong những môn thể thao có vấn nạn doping diễn ra nghiêm trọng nhất. Ảnh: AFP.
Cử tạ là một trong những môn thể thao có vấn nạn doping diễn ra nghiêm trọng nhất. Ảnh: AFP.
Lên top