VẤN ĐỀ CỦA HỮU THẮNG VÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM:

Cứ để Công Phượng ích kỷ, nhưng...