Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cú đấm và cái tát