Cristiano Ronaldo thỏa thuận với AC Milan nhưng lại kí hợp đồng với Juventus

Lên top