Cristiano Ronaldo khiến giá trị của Coca Cola giảm… 4 tỉ USD

Cổ phiếu của Coca Cola sụt giảm chóng mặt ngay sau hành động của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Marca
Cổ phiếu của Coca Cola sụt giảm chóng mặt ngay sau hành động của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Marca
Cổ phiếu của Coca Cola sụt giảm chóng mặt ngay sau hành động của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Marca
Lên top