Cristiano Roland làm phó tướng cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng

Lên top