CR7 lập công, Juventus vẫn bị Ajax loại tức tưởi

Lên top