Coutinho “thề chung thủy” với Liverpool, nhận lương cao nhất đội