​Costa đá hỏng 11m, Chelsea chia điểm với Liverpool