Công Vinh thẳng và thật: “Thái Lan đã vượt chúng ta”