Công Vinh, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường đón Tết như thế nào?