Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giao hữu ĐT Việt Nam - Indonesia:

Công Vinh, Hữu Thắng và ký ức Alfred Riedl…