Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công Vinh được gọi là huyền thoại của ĐT Việt Nam