Công Phượng, Xuân Trường bị “fan” vây ở sân Mỹ Đình