Công Phượng tiếp sức quê hương Đô Lương chống dịch COVID-19

Công Phượng gửi một số tiền lớn để đóng góp phần giúp quê hương Đô Lương chống dịch COVID-19. Ảnh: Thông Nguyễn.
Công Phượng gửi một số tiền lớn để đóng góp phần giúp quê hương Đô Lương chống dịch COVID-19. Ảnh: Thông Nguyễn.
Công Phượng gửi một số tiền lớn để đóng góp phần giúp quê hương Đô Lương chống dịch COVID-19. Ảnh: Thông Nguyễn.
Lên top