Công Phượng quyết tâm thi đấu ở Incheon United để vươn tầm như Neymar

Công Phượng lấy Neymar làm hình mẫu để tập luyện và thi đấu.
Công Phượng lấy Neymar làm hình mẫu để tập luyện và thi đấu.
Công Phượng lấy Neymar làm hình mẫu để tập luyện và thi đấu.
Lên top