Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công Phượng: Muốn thành tài cũng phải học chữ “nhẫn” và có chữ “may“