Công Phượng lại... ra rìa, Incheon 8 trận liên tiếp không biết thắng

Công Phượng lần thứ 2 liên tiếp không có tên trong danh sách đăng kí của Incheon United tại K.League 2019.
Công Phượng lần thứ 2 liên tiếp không có tên trong danh sách đăng kí của Incheon United tại K.League 2019.
Công Phượng lần thứ 2 liên tiếp không có tên trong danh sách đăng kí của Incheon United tại K.League 2019.
Lên top