Công Phượng không về V.League 2019, kể cả thử việc không được ở Pháp

Công Phượng vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để có thể sang Pháp thử việc. Ảnh: Đ.Đ
Công Phượng vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để có thể sang Pháp thử việc. Ảnh: Đ.Đ
Công Phượng vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để có thể sang Pháp thử việc. Ảnh: Đ.Đ
Lên top