Công Phượng đội mưa “luyện công” ngày U.23 hội quân