Công Phượng có tiếp mạch cảm hứng từ Đội tuyển U.23?