“Công Phượng chơi tốt nhất” và HA.GL có 1 điểm đầu tiên ở Toyota V.League 2017