Công Phượng chỉ khởi động ngày Incheon United ngắt mạch 6 trận thua

Công Phượng chỉ dự bị và khởi động trong trận đấu mà Incheon United ngắt mạch 6 trận toàn thua ở các đấu trường.
Công Phượng chỉ dự bị và khởi động trong trận đấu mà Incheon United ngắt mạch 6 trận toàn thua ở các đấu trường.
Công Phượng chỉ dự bị và khởi động trong trận đấu mà Incheon United ngắt mạch 6 trận toàn thua ở các đấu trường.
Lên top