Công Phượng chấn thương, có thể lỡ “đại chiến” với Hà Nội

Công Phượng nguy cơ lỡ "đại chiến" với Hà Nội vì chấn thương ngón chân. Ảnh: HCMFC
Công Phượng nguy cơ lỡ "đại chiến" với Hà Nội vì chấn thương ngón chân. Ảnh: HCMFC
Công Phượng nguy cơ lỡ "đại chiến" với Hà Nội vì chấn thương ngón chân. Ảnh: HCMFC
Lên top