Công Phượng bị Văn Lâm, Xuân Trường vượt mặt về giá trị chuyển nhượng

Lên top