Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công nghệ đang biến trọng tài thành những gã nhát gan

Trọng tài trận Pháp - Australia xem lại băng quay chậm nhờ công nghệ VAR.
Trọng tài trận Pháp - Australia xem lại băng quay chậm nhờ công nghệ VAR.