Công bố thời điểm diễn ra Olympic Tokyo 2020

Sân vận động mới được xây dựng phục vụ Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Ảnh: Japan Sport Council.
Sân vận động mới được xây dựng phục vụ Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Ảnh: Japan Sport Council.
Sân vận động mới được xây dựng phục vụ Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Ảnh: Japan Sport Council.
Lên top