"Có những người, VFF không mời làm Chủ tịch được"

Ông Trần Đình Long (bên phải) thời còn làm bóng đá. Ảnh: Thỏa Lâm.
Ông Trần Đình Long (bên phải) thời còn làm bóng đá. Ảnh: Thỏa Lâm.
Ông Trần Đình Long (bên phải) thời còn làm bóng đá. Ảnh: Thỏa Lâm.
Lên top