Có những ngày, siêu nhân cũng chỉ là người thường

Gặp Iran chơi phòng thủ chặt, Ronaldo suýt trở thành kẻ tội đồ. Ảnh: Reuters.
Gặp Iran chơi phòng thủ chặt, Ronaldo suýt trở thành kẻ tội đồ. Ảnh: Reuters.
Gặp Iran chơi phòng thủ chặt, Ronaldo suýt trở thành kẻ tội đồ. Ảnh: Reuters.
Lên top