Có một Lê Hải Bình - võ sư Hồng đai của Vovinam

Võ sư Hồng đai Vovinam Lê Hải Bình. Ảnh Đoàn Tùng
Võ sư Hồng đai Vovinam Lê Hải Bình. Ảnh Đoàn Tùng
Võ sư Hồng đai Vovinam Lê Hải Bình. Ảnh Đoàn Tùng
Lên top