Cò lộng hành, thâu tóm vé trận U20 Việt Nam – U20 Argentina