Cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên kế hoạch phủ kín sân Thống Nhất

Cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại miền Nam đang lên kế hoạch phủ kín sân Thống Nhất trong chuyến hành quân tới làm khách của Sài Gòn vào chiều nay, 24.6. Ảnh: VPF
Cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại miền Nam đang lên kế hoạch phủ kín sân Thống Nhất trong chuyến hành quân tới làm khách của Sài Gòn vào chiều nay, 24.6. Ảnh: VPF
Cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại miền Nam đang lên kế hoạch phủ kín sân Thống Nhất trong chuyến hành quân tới làm khách của Sài Gòn vào chiều nay, 24.6. Ảnh: VPF
Lên top