Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cổ động viên Contras Hà Nội tạo “mưa trắng” bởi... giấy vệ sinh