Có điểm là thành công

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U.23 Hàn Quốc. Ảnh: VFF
U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U.23 Hàn Quốc. Ảnh: VFF
U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U.23 Hàn Quốc. Ảnh: VFF