Có 50 tỉ đồng, đội bóng vẫn “thắt lưng buộc bụng”...