Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có 10 huy chương Olympic, Đại học Georgia của Mỹ hơn... 191 quốc gia