Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CLB TPHCM của Chủ tịch Công Vinh có “quà ra mắt“