CLB Than Quảng Ninh xác nhận Hội CĐV đã nhận giải thưởng tháng 7