CLB Sài Gòn ủng hộ 130 triệu đồng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo, cầu thủ CLB Sài Gòn trao số tiền 130 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM để cùng nhau chống dịch COVID-19. Ảnh: CLB cung cấp.
Lãnh đạo, cầu thủ CLB Sài Gòn trao số tiền 130 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM để cùng nhau chống dịch COVID-19. Ảnh: CLB cung cấp.
Lãnh đạo, cầu thủ CLB Sài Gòn trao số tiền 130 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM để cùng nhau chống dịch COVID-19. Ảnh: CLB cung cấp.
Lên top