CLB Man City mong muốn quay lại Việt Nam nếu du đấu Châu Á