CLB FLC Thanh Hoá có ông bầu mới

ễ ra mắt CLB bóng đá FLC Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
ễ ra mắt CLB bóng đá FLC Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
ễ ra mắt CLB bóng đá FLC Thanh Hoá. Ảnh: Xuân Hùng
Lên top