Chuyện ở Đại hội thể thao bãi biển Châu Á (ABG5): Vô địch vì lợi thế?