Chuyên nghiệp hóa nhìn từ những quy định kiếm tiền

Các cầu thủ Hà Nội trong chương trình Strong Vietnam 2019. Nguồn: Strong Vietnam
Các cầu thủ Hà Nội trong chương trình Strong Vietnam 2019. Nguồn: Strong Vietnam
Các cầu thủ Hà Nội trong chương trình Strong Vietnam 2019. Nguồn: Strong Vietnam
Lên top