Chuyện lạ có thật: Chàng trai Hàn Quốc đạp xe xuyên lục địa 10.000 dặm để xem Liverpool