Chuyện giờ mới kể: Van Gaal từng khóc như đứa trẻ khi bị Barca "đuổi việc"