Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện giờ mới kể: Sir Alex từng nổi đóa với “yêu sách” của Becks