HÔM NAY, TRAO DANH HIỆU QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2016

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Chọn Xuân Trường vì tài năng, cống hiến và cả văn hóa“